Eksempel på outsourcing

Outsourcing af regnskabsfunktionen
(Regnskabshjælp til mindre pengeinstitutter)

Ydelsen omfatter følgende aktiviteter (beskrivelse):

Fastlæggelse og ajourføring af “køreplan” for regnskabsmæssige aktiviteter ved kvartalsafslutninger

Regnskab:

  • Klargøring og gennemgang af efterposteringer
  • Udarbejdelse af skemaer inkl. noter samt elektronisk indberetning til Finanstilsynet pr. kvartal.
  • Udarbejdelse af skemaer inkl. noter samt elektronisk indberetning til Finanstilsynet pr. år med de korrektioner som revisionen af årsregnskabet har givet anledning til.